Offerte aanvragen / Angebot einholen

Monika Althaus levert u gedegen vertalingen vanuit het Nederlands naar het Duits alsmede vanuit het Duits naar het Nederlands.

 

Het tarief kan in overleg met u worden bepaald maar hangt af van o.a. de omvang en complexiteit van de tekst. Ook zal het formaat waarin de tekst wordt aangeleverd medebepalend zijn. Aanbevolen wordt de tekst in Word- of als goed leesbare PDF-file aan te bieden, waarbij eventuele afbeeldingen, grafieken en/of tabellen hun plaats in de tekst mogen houden.

Monika Althaus werkt volgens de erecode en de algemene voorwaarden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).

https://ngtv.nl/application/files/4815/0548/6621/NGTV_Algemene_Voorwaarden_Nederlands130124.pdf

Von Monika Althaus erhalten Sie sorgfältig ausgeführte Über-setzungen vom Deutschen ins Niederländische wie auch vom Niederländischen ins Deutsche.

Das Übersetzungshonorar kann in Absprache festgelegt werden, hängt jedoch u.a. vom Umfang und der Komplexität des Textes ab. Auch das Format, in dem der Text angeboten wird, spielt eine Rolle. Es wird empfohlen, die Texte als Word- oder PDF-Datei anzubieten, wobei eventuelle Abbildungen, Grafiken und Tabellen ihre Stellen im Text behalten sollten.

Monika Althaus arbeitet auf der Grundlage des Ehrenkodex und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Niederländischen Berufsverbands für Dolmetscher und Übersetzer (NGTV).

https://ngtv.nl/application/files/4115/2846/6093/NGTV_Algemene_Voorwaarden_Duits_121101.pdf