Over de vertaalster

medisch vertalingen naar het Duits

Monika Althaus heeft in Duitsland haar gymnasiumopleiding gevolgd en aan de Rijksuniversiteit Groningen psychologie gestudeerd. Ze promoveerde cum laude in de medische wetenschappen en werkte lange tijd als neuropsychologe op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Daar heeft ze als universitair hoofddocent wetenschappelijk onderzoek verricht, onderwijs gegeven en promovendi begeleid.

De resultaten uit de verschillende onderzoeken zijn gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Ook was ze een aantal jaren mede-editor van een Engelstalig wetenschappelijk tijdschrift.

Als lid van de medisch ethische toetsingscommissie (METC) van het UMCG was zij lange tijd betrokken bij de actuele ontwikkelingen in de verschillende medische disciplines.

In 2018 behaalde Monika haar Bachelor of Communication aan het Instituut voor Tolken en Vertalers (ITV) van de Hogeschool Utrecht. Aansluitend is ze bij de rechtbank te Arnhem beëdigd als vertaler Duits-Nederlands en Nederlands-Duits en opgenomen in het Nederlands Register van beëdigde Tolken en Vertalers (Bureau Wet Beëdigde Tolken En Vertalers, Wbtv).

Met Duits als haar moedertaal heeft ze zich in de meer dan 40 jaar dat ze in Nederland leeft ook in de Nederlandse taal zodanig bekwaamd dat haar competentie in beide richtingen op C1/ C2 niveau te kunnen vertalen op haar diploma is vermeld.

Sinds haar beëdiging heeft Monika veel ervaring opgebouwd in het vertalen van medische teksten zoals medische rapporten, medische en diergeneeskundige adviezen, onderzoeksprotocollen, IMPD’s en bijsluiters. 

Ook teksten op het gebied van de beeldende kunst behoren tot haar competenties. Zo heeft ze bijvoorbeeld voor tentoonstellingen in Duitsland en Nederland vertaald.

Bovendien heeft ze, samen met een Nederlandse collega, in opdracht van de Duitse gemeente Leer een boek over het Joodse leven in de grensstreek vertaald.

Tenslotte heeft ze inmiddels ruime ervaring met het vervaardigen van beëdigde vertalingen.

medische vertalingen vanuit het Duits